Vaste en mobiele installatietechniek

Renovatie

De elektrische installatie is in oudere woningen dikwijls aan vervanging toe. Als u een laagspanningsinstallatie verzwaart, moet u ze achteraf altijd laten goedkeuren door een erkend keuringsbedrijf. De normen voor renovatie zijn wel minder streng dan voor nieuwbouw. Onder andere wat betreft bestaande leidingen en aftakdozen, differentieelschakelaar en stopcontacten zonder aarding.

Geen doe-het-zelfklus
Renoveren van een oudere woning is geen doe-het-zelf-klus. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u het verzwaren van de installatie beter door een professioneel bedrijf  uitvoeren. In principe wordt de keuring van de installatie aangevraagd door de installateur. De eigenaar van de woning blijft echter verantwoordelijk voor de installatie en de veiligheid ervan, en moet over een zogenaamd elektriciteitsdossier beschikken. Daarin zitten het keuringsverslag en de eendraads- en situatieschema's.

Wat moet ik voorzien?
Een degelijke en veilige elektrische binneninstallatie begint bij een goede aarding. Bij een bestaande woning is dit meestal een penaarding. 

Bij renovatie zijn de hoofdequipotentiale verbindingen van geleidende delen van de constructie (steun? en betonijzers, metalen beschermmatten, aluminium ramen, stalen deurlijsten...) niet verplicht. 

Stopcontacten

  • Het aantal enkele of meervoudige stopcontacten per stroombaan moet beperkt blijven tot acht bij renovatie. Voor bestaande installaties kan een uitzondering worden gemaakt, hoewel dit niet aan te raden is. 
  • Bovendien moeten de stopcontacten voorzien worden van een aardingspen en een kinderveiligheid.
  • De stopcontacten van een stroombaan worden het best verdeeld over verschillende kamers. Er moeten minstens twee stroombanen worden voorzien voor verlichting alleen. 
  • Op de stroombanen naar de keuken staan bij voorkeur slechts een of enkele stopcontacten, zodat hierop toestellen met een groot vermogen kunnen worden aangesloten. 
  • Stopcontacten en lichtpunten in eenzelfde kring onderbrengen, wordt afgeraden.


Andere elementen

Voor de uitvoering van de installatie komen slechts bepaalde soorten kabels in aanmerking. Deze kabels kunnen, afhankelijk van hun dikte, slechts met een bepaald kaliber of grootte van zekering en automaat samengevoegd worden. 
  • Voor verlichting mag de geleider van een stroombaan een doorsnede hebben van 1,5 mm. Voor gemengde stroombanen of stroombanen met uitsluitend stopcontacten is minsten 2,5 mm vereist. 
  • Voor bestaande installaties mogen geleiders van 1 mm blijven bestaan wanneer deze beveiligd zijn met een zekering van 6 A of een automaat van 10 A. 
  • In badkamers mogen geen lichtpunten of stopcontacten aangebracht worden binnen een bepaalde afstand van het bad en de douche. Op enkele uitzonderingen na (waterverwarmer) mag er geen lichtpunt of stopcontact gemonteerd worden binnen een zone van 60 cm rondom het bad, en tot 2,25 m in de hoogte.